Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Liitumine

EAÜ liikmelisust saab taotleda muusikakirjastaja, kes on sõlminud autoriga EAÜ  ning CISAC-i (Rahvusvaheline Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsioon) reeglitega vastavuses oleva kirjastamislepingu.

Liitumise taotlemiseks täitke avalduse vorm ning edastage see kas digitaalselt allkirjastatult e-mailile eau@eau.org või omakäeliselt allkirjastatult EAÜ kontorisse Lille 13, 10614 Tallinn.

Avaldus

  • Lisaks avaldusele palume taotlemisel edastada ka olemasolvate kirjastuslepingute ja/või nende lisade koopiad.
  • Liikmeleping jõustub liikme poolt EAÜ liikmeks astumise avalduse kirjutamise või EAÜ juhatuse otsuses märgitud päevast.
  • EAÜ-ga liitunud kirjastajad ei pea maksma liitumis- ega liikmemakse. EAÜ-l on õigus võtta vahendustasu, mis läheb tehtud kulutuste katteks ning mille suuruse kehtestab igal aastal EAÜ üldkoosolek.

 

Adobe Reader