Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel.

Liitumine

EAÜ liikmelisust saavad taotleda kõik muusikateoste autorid (või nende pärijad), kes on avalikustanud vähemalt ühe omaloodud muusikateose või sellega seonduva teksti.

  • Kui EAÜ-ga soovib ühineda alaealine (alla 15-aastane) isik, siis palume lisaks ka taotleja seadusliku esindaja (näiteks ema või isa) kirjalikku nõusolekut.
  • Muusikakirjastajad saavad EAÜ-ga ühinemise kohta lähemalt lugeda siit.
  • Autorite pärijad peavad EAÜ-le esitama lisaks allkirjastatud avalduse vormile (pärijate avaldus) ka notari poolt väljastatud pärimisõiguse tunnistuse koopia. 
  • Liikmeleping jõustub liikme poolt EAÜ liikmeks astumise avalduse kirjutamise või EAÜ juhatuse otsuses märgitud päevast.
  • EAÜ-ga liitunud isikud ei pea maksma liitumis- ega liikmemakse. EAÜ-l on õigus võtta vahendustasu, mis läheb tehtud kulutuste katteks ning mille suuruse kehtestab igal aastal EAÜ üldkoosolek.

Liitumiseks täitke avalduse ja liikmelepingu vorm ning edastage need kas digitaalselt allkirjastatult e-mailile eau@eau.org või tooge omakäeliselt allkirjastatult EAÜ kontorisse Lille 13, 10614 Tallinn.

Avaldus

Liikmeleping

 

Nii avalduse kui ka liikmelepingu vorme saab paluda EAÜ kontorist tel: +372 6684360 või eau@eau.org.

Adobe Reader