Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Audiovisuaalteose autor

EAÜ teostab koostöös Eesti Audiovisuaalautorite Liiduga (EAAL) järgmiste audiovisuaalsete teoste autorite varalisi õigusi, kui nad on sõlminud EAAL-iga kas liikme- või kliendilepingu:

  • Režissöör
  • Stsenarist/dialoogi autor
  • Operaator
  • Kunstnik

Audiovisuaalsete teoste autoritel on õigus saada õiglast tasu:

  • Teoste reprodutseerimisel
  • Teoste levitamisel (teose laenutus ja rent, VOD teenus)
  • Teoste edastamisel ja taas-edastamisel raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi vms tehnikavahendi kaudu
  • Teose üldsusele suunamisel ja kättesaadavaks tegemisel,  sh. interneti vahendusel
  • Teose kasutamisel isiklikeks vajadusteks

EAAL-ga liitumiseks täitke avaldus EAAL-i kodulehelt SIIT.

Audiovisuaalteoste autoritele mõeldud kasutajaportaali saad siseneda SIIT.

 EAAL kontaktisikuks EAÜ-s on:

Märt Trumantel. 6 684 372