Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Kasulikud materjalid

  • Autoriõigus ja kollektiivne esindamine - EAÜ tegevdirektori Kalev Rattuse koostatud ülevaatlik ettekanne autoriõigusest ning selle kollektiivsest esindamisest.
  • Muusiku õiguskäsiraamat - Erik Salumäe koostatud käsiraamat, mis on mõeldud kõigile muusikutele, kes püsivalt või projektipõhiselt kontserttegevuses (kas siis nö proffidena või poolproffidena) osalevad, ning samuti erakontsertagentuuridele.

 

Adobe Reader