Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Muusikateose kirjastaja liitumine

EAÜ liikmelisuse taotlemiseks peab kirjastaja tõendama, et:

  • muusika kirjastamine kuulub kirjastaja nende tegevusalade hulka millega ta pidevalt tegeleb
  • kirjastamislepingus sätestatud autori ja kirjastaja vahelised õigused ja kohustused on tasakaalus ning kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt kogutud autoritasude jaotamisel kirjastaja ja autori vahel on arvestatud CISAC-i (Rahvusvaheline Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsioon) reeglitega.

Muusikakirjastajatel palume EAÜ-ga liitumiseks kõigepealt tutvuda liikmelepingu üldtingimustega.

Liitumise taotlemiseks tuleb täita avalduse vorm ning edastada see kas digitaalselt allkirjastatult EAÜ e-posti aadressile eau@eau.org või omakäeliselt allkirjastatult EAÜ kontorisse Lille 13, 10614 Tallinn.

Avaldus

Saabunud taotluse vaatab läbi ja liikmeks vastuvõtmise otsustab EAÜ juhatus. Liikmeleping sõlmitakse pärast seda, kui kirjastaja on EAÜ liikmeks vastu võetud.

Kirjastajatest liikmetelt ootab EAÜ kirjastamislepingute koopiate õigeaegset EAÜ-le edastamist, kuna see tagab teoste õige ja kiire registreerimise (muusikateoste registreerimine).