Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel.

Muusikateose autor

EAÜ liikmelisust saavad taotleda kõik muusikateoste autorid, kes on avalikustanud vähemalt ühe omaloodud muusikateose või sellega seonduva teksti, samuti saavad liituda nende pärijad.

EAÜ teostab muusikateoste autorite eest nende varalisi õigusi ning seda konkreetselt alljärgnevate varaliste õiguste kategooriate osas ehk muusikateoste kasutamisel järgmistel viisidel:

Õiguste kategooria

Kasutusviis

Näited

Avalik esitamine

Muusikateoste ette kandmine kas vahetult või kaudselt mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel üldsusele avatud kohas

Kontserdid ja muu elav esitus

Taustamuusika toitlustus- ja kaubandusettevõtetes

Filmi esitamine kinos

Edastamine ja taasedastamine

Muusikateoste edastamine ja taasedastamine raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi jm tehnikavahendite kaudu

Tele- ja raadioprogrammides ning -saadetes sisalduvate muusikateoste edastamine ringhäälinguvõrgu, kaabellevivõrgu jm elektroonilise side võrgu kaudu

Üldsusele kättesaadavaks tegemine

Muusikateoste kasutamine sellisel viisil, et isikud saavad neid kuulata nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal

Igasugune online-kasutus nagu striiminguteenused (nt. Spotify, YouTube) ja allalaadimisteenused (nt. iTunes)

Tele- ja raadiosaadete järelvaatamise- ja kuulamise teenus

Filmide ja sarjade n-ö videolaenutamise teenus

Reprodutseerimine

Muusikateoste salvestamine näiteks arvuti kõvakettale, filmile, CD-le, DVD-le, CD-ROM-ile, samuti muusika ja pildi ühendamine ehk sünkroniseerimine

CD-de ja DVD-de tiražeerimine

Muusikateoste salvestamine telesaadete ja audiovisuaalsete teoste (mängufilm, dokfilm jne.) tootmisel

  • Liikmeleping, mille muusikateoste autorid või nende pärijad sõlmivad EAÜ-ga, hõlmab kõiki ülalnimetatud varaliste õiguste kategooriaid ehk teoste kasutusviise, samuti kõiki autori poolt loodud teoseid ja kehtib kogu maailma osas.
  • EAÜ liikmeks olevad autorid ja nende õiguste omajad ei saa ise lubada oma teoste kasutamist ajal, mil nad on oma vastava varalise õiguse teostamise loovutanud EAÜ-le, v.a järgmistel erijuhtudel:
    • autoriõiguse seadus lubab kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmeks olevatel isikutel ise sõlmida litsentsilepinguid juhul kui tegemist on mitteärilisel eesmärgil kasutamisega. Selle kohta, millistel tingimustel saavad EAÜ liikmeks olevad autorid või nende õiguste omajad ise anda n-ö mitteärilise kasutamise lubasid, saate lähemalt lugeda siit.
    • EAÜ lubab oma liikmekas olevatel muusikateoste autoritel ise sõlmida litsentsilepinguid veel mitmetel erijuhtudel. Nende erijuhtude kohta loe lähemalt siit.