Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Autoriplaadi väljaandmine

Juba alates 1990-ndate aastate keskpaigast on EAÜ võimaldanud oma liikmetel lihtsustatud korras välja anda nn autoriplaate, see tähendab helikandjaid, millel olevate teoste autor(id) on ühtlasi selle plaadi tootja(d). Asja mõte on selles, et meie liikmed ei peaks maksma iseendale autoritasu läbi ühingu, vaid saaksid oma plaadi välja anda minimaalsete kulutustega. Aastate jooksul on selliste plaatide hulk pidevalt kasvanud ning ühtlasi tekkinud ka järjest rohkem küsimusi niisuguste plaatide väljaandmisega kaasnevate tingimuste kohta. Allolevas juhendis ongi lahti seletatud autoriplaadi mõiste ja selle väljaandmise täpsustatud ning täiendatud tingimused.

Autoriplaadi valjaandmise tingimused

Autoriplaadi kinnituse vorm