Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel.

Muusikateose autori liitumine

Muusikateoste autoritel ja nende pärijatel palume EAÜ-ga liitumiseks kõigepealt tutvuda  liikmelepingu üldtingimustega.

Seejärel tuleb täita avaldus ja liikmelepingu vorm ning edastada need kas digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile eau@eau.org või tuua omakäeliselt allkirjastatult EAÜ kontorisse Lille 13, 10614 Tallinn.

Autori avaldus

Pärija avaldus

Liikmelepingu tüüpvorm- autor

Liikmelepingu tüüpvorm- pärija

  • Kui EAÜ-ga soovib ühineda alaealine (alla 15-aastane) isik, siis palume lisaks ka taotleja seadusliku esindaja (näiteks ema või isa) kirjalikku nõusolekut.
  • Autorite pärijad peavad EAÜ-le esitama lisaks allkirjastatud avaldusele ka notari poolt väljastatud pärimisõiguse tunnistuse koopia.

Nii avalduse kui ka liikmelepingu vorme saab paluda EAÜ kontorist tel: +372 668 4360 või eau@eau.org.