Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Muusikateoste registreerimine

EAÜ-l on õigus anda lubasid kõikide oma liikmete poolt loodud muusikateoste kasutamiseks olenemata sellest, kas need on EAÜ-s registreeritud või mitte. Muusikateoste korrektne ja võimalikult kiire registreerimine on vajalik selleks, et EAÜ-l oleks täpne informatsioon loodud teoste kohta mis võimaldab EAÜ-l kogutud tasud autorite vahel õigesti jaotada ja vastavad autoritasud oma liikmetele õigeaegselt välja maksta.

Seega peavad EAÜ liikmed kõik oma loodud ja avaldatud teosed registreerima EAÜ kasutajaliideses (registreeringu algataja peab olema kas teose helilooja ja/või sõnade autor) või vastavatel teose registreerimise kaartidel (ainult EAÜ kontoris).

  • Registreeritud originaalteos peab sisaldama täpset informatsiooni teose ja selle kõikide osaliste sh. mitteliikmete (muusika-, teksti autor, seadja/arranžeerija, tõlke-/uue teksti autor) ning nende omavahelise jaotuse kohta (protsentide jaotumine muusikateoses).
  • Teose registreering peab olema kinnitatud kõikide teose originaalautorite (muusika-, teksti autor) poolt.
  • Autoriõigusega kaitstud muusikateoste tõlgete (ka uute tekstide ) ja arranžeeringute/seadete registreerimiseks tuleb EAÜ-le esitada ka originaalteose autori(te) kirjalikus vormis väljendatud nõusolek (kuidas saada tõlkimis- arranžeerimisluba).
  • Kui teose kohta on sõlmitud leping muusikakirjastajaga, siis lasub tavaliselt teose registreerimise kohustus kirjastajal.
  • EAÜ saab teose autoritasud korrektselt jaotada vaid siis, kui see on õigeaegselt registreeritud. Seega on mõistlik teos registreerida niipea kui see on valminud.