Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Protsentide jaotumine muusikateoses

Alates 1 juunist 2009 on EAÜ-s muusikateoste registreerimisel kasutatavad kaks erinevat jaotumise skeemi.

1. Automaatne jaotuse võti

  • On EAÜ poolt automaatselt rakendatav tasujaotuse võti vastavalt autorite rollidele teoses. 
Variantmuusika (C)tekst (A)tõlge või uus tekst (SA)arranžeering või seade (AR)kirjastaja (E) Tingimus
1 50 50 - - -  
2 50 33,33 *16,67 - - *Vajalik teksti autori kinnitus 
3 33,33 50 - *16,67 -  *Vajalik muusika autori kinnitus
4 33,33 33,33 *16,67 *16,67 -  *Vajalik nii muusika- kui teksti autori kinnitus
5 33,33 50 - - 16,67 kirjastatud on muusika
6 50 33,33 - - 16,67 kirjastatud on tekst
7 33,34 33,33 - - 33,33 kirjastatud on mõlemad osapooled

2. Eriprotsent (EP)

  • Õiguse omajate omavahel kokku lepitud tasujaotamise võti, arvestades iga autori k.a. kirjastaja panust või muid asjaolusid. Kuid samas ei tohi kirjastaja eriprotsent ületada automaatses tasujaotuse võtmes märgitut.
  • Registreeimisel tuleb iga autori rolli juurde ära märkida ka osakaalu protsent (%) antud teose juures.
  • Teose kõikide autorite protsentide summa peab võrduma 100%.