Salvestamisloa taotlused ja tingimused

Salvestamisloa taotlused

  • Võta ühendust EAÜ NCB osakonnaga enne helikandja valmistamist ja palu salvestamisloa taotluse vormi või kasuta vastavat elektroonilist blanketti käesoleval leheküljel.
  • Täida vorm ja tagasta see EAÜ-le.
  • Saadud taotluse alusel esitab EAÜ NCB osakond arve.
  • Makstud arve ongi salvestamisluba.

Taotlus muusikateoste kasutamiseks CD-l või muul helikandjal
Taotlus muusikateoste kasutamiseks DVD-l või muul videokandjal

Salvestamisluba annab heli- või videokandja produtsendile (fonogrammi või audiovisuaalse teose tootjale) õiguse salvestada EAÜ/NCB poolt esindatud muusikateoseid ja toota heli- või videokandjaid salvestamisloa taotluses märgitud koguses.

Salvestamisluba ei hõlma luba heli- või videokandjal oleva(te) teos(te) töötluste (tõlge eesti keelde, uus tekst olemasolevale muusikale, arranžeering) kasutamiseks. Selleks tuleb taotleda eraldi luba teose autorilt või tema õiguste omajalt.

Juhul, kui EAÜ-l puudub salvestamisloa taotluse saamise hetkeks informatsioon (originaalteose autorite või kirjastajate poolne registreering või neilt saadud kirjalik nõusolek, mis edastatakse koos taotlusega), mis aktsepteerib teose töötluse tegija osaluse, litsentseerib EAÜ ainult originaalteose autorite ja/või kirjastajate varaliste õiguste kasutuse. Kogu vastutust litsentseerimata töötluste kasutamise eest kannab heli- või videokandja tootja.

Tingimused ja tasumäärad