Hästi valitud taustamuusika soodustab tööd ja ostlemist

‹ Detsember 2012

Muusikapsühholoog ja –terapeut Dali Kask räägib, et õigesti valitud taustamuusika tõstab nii töötaja produktiivsust tööpostil, kui aitab kaasa kaubanduses ostuotsuste tegemisele.

Dali Kask õppis muusika psühholoogiat Rootsis Uppsalas ja hiljem muusikateraapiat Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis eelmise sajandi lõpus, ning on pärast seda töötanud koolitajana Eestis. Ta koostab juba aastaid koostöös Artist Siseraadioga kümnetele suurtele kauplustele iganädalasi playliste, mis peaksid aitama tõsta nii personali tuju kui ka suurendada müügikäivet.

Dali sõnul on vastuvaidlematult selge, et muusika mõjutab inimesi. Selle mõju töökeskonnas uuriti juba 1920te Ameerikas, kus tuvastati, et muusikaga oli võimalik töötajate produktiivsust tõsta kuni 6%. „On arusaadav, et kui on vaja inimesi lõõgastada, tuleb valida rahulikum muusika, kui aga vaja inimesi ergutada, tuleks ka muusika valida tempokam,“ räägib Kask. Tema sõnul on teadlik muusika oluliselt parem töö stimulaator, kui nurgas mängiv raadio, kust tulevad läbisegi minoorsed ja mažoorsed, rahustavad ja ergutavad lood vaheldumisi kirgi kütvate uudistega. „Uudised tõmbavad töötempot maha, nad ei mõju hästi, samuti häirib inimesi teatud raadiotes samade lugude pidev kordumine väga lühikese aja tagant ,“ teab Kask.

Kuid Eestis on teadliku muusikavalikuga peamiselt siiski ametis kaubandusketid, kes otsivad nii oma helikeelt kui ka soovivad ostukäitumist stimuleerida. „Mõne aasta ees Rootsis läbi viidud uuringuga püüti selgitada ühes kaubamajas, kuidas mõjutab muusika müügitulemusi,“ toob Kask näite. „Kõikidel paariskuupäevadel mängiti 4000 rm kaubanduspinnal muusikat, paaritutel kuupäevadel muusika ei kõlanud. Uuringu tulemused näitasid, et muusikaga päevadel tõusis müük 3,6%. Rahaliselt tegi see 9000-12000 SEK müügikasvu päevas.“

Dali Kask

Dali Kask

Dali Kase sõnul on ka kindlaks tehtud, et laatadele sobib rohkem rahvuslik lõbus muusika, klassika ja jazz tekitavad aga ostjais kõrgema hinna aistinguid. Ehituspoodides jällegi eelistatakse rockilikumaid esitusi.

Oma tööst eriti positiivseid näiteid otsides meenub Dalile aastate eest Tartu Politsei palvel politseinikele rajatud lõõgastustuba, mis pidi stressirikka töö keskel psühholooge asendama ja mis tõi väga palju postiivset tagasisidet selle kasutajatelt. „Kaupluste seast julgeksin välja tuua Tallinna Kaubamaja, kust olen saanud väga positiivset tagasisidet nii töötajatelt kui klientidelt. Kuidagi on nii, et kaubamajas käies inimesed märkavad muusikat ja see loob atmosfääri, kust ei taha niipea lahkuda.