Kõlar: laulukirjutamine kui ekspordiartikkel võiks meil olla kordades suurem

‹ Detsember 2013

 

Juko-Mart Kõlar Foto: Erakogu

Juko-Mart Kõlar Foto: Erakogu

Küsimustele vastab MTÜ Eesti Muusikaeksport juht Juko-Mart Kõlar

Juko-Mart, millistes aspektidest lähtuvalt MTÜ Eesti Muusikaeksport eksporditoetusi jagab ning huvilisi potentsiaalseteks ja väheperspektiivseteks jagate?

Oluline on pikema strateegilise plaani olemasolu sihtturul. Et ei oleks lihtsalt üks juhuslik kontsert sihtturul, vaid on põhjendatud sihtturu valik ja süstemaatilised tegevused konkreetses piirkonnas. Samuti peame tähtsaks välispartnerite olemasolu, omafinantseeringu olemasolu ja huvi väljastpoolt Eestit.

Kas on juba märgata mõnda uut staari esile kerkimas või kedagi, kellel oleks kas muusikaliselt või muudest parameetritest lähtuvalt läbilöögieeldusi?

Üks kõvemasi tegijaid on DJ Mord Fustang, aga minu teada ei soovi ta end väga Eestiga seostada. On veel mitmeid alternatiivmuusika tegijaid ja loomulikult klassikalise muusika tipud alates dirigentidest nagu Järvid, Elts, Tali või heliloojad nagu Pärt, Tüür, Tormis. Aga on ka uued indie-artistid Odd Hugo, Elephants from Neptune, Iiris, jt.

Kust see toetuste raha tuleb?

Raha tuleb EAÜ intressituludest. EAÜ maksab välisautoritele tasud välja kord aastas ja vahepeal teenib kogutud summa pangas intresse. Selle intressituluga on EAÜ otsustanud toetada erinevaid autorite ja nende loominguga seotud ettevõtmisi ja eksport on üks prioriteetne suund.

Kui Rootsi muusikaeksport oli 2012. aastal 155 miljonit dollarit, siis meil on sinnamaani veel pikk maa minna.

Üks valdkond, mis on ekspordituludes tavaliselt kõrgel kohal, on laulukirjutamine ja see võiks Eestis olla kordades suurem.

Kui pealiste eesti tulevikuansablitele panustama kogu oma rahaga, siis kes oleksid TOP 3 ja miks?

Kui jätta kõrvale kunstilised ambitsioonid, siis panustaksin Mord Fustangisse või teistesse sarnase skene tegijatesse nagu Syn Cole, Artur ja Marek Falgot, Sander Mölder, jt. Kui aga mõelda üksnes kunstiliselt, siis oleks valik hoopis teine.

Nii, et tuleb leida tasakaal ja sõnastada enda jaoks väärtused: kas panustada kultuuri edendamisse või investeerida äriliselt. Sageli pole need asjad ühildatavad, kuigi mõlemat võib pidada muusika ekspordiks.