Kohus: hotellitubades muusika esitamine eeldab autorite luba

‹ Detsember 2013

Tänaseks on juba kaks kohtuinstantsi andnud Eesti Autorite Ühingule õiguse vaidluses AS-iga Barclay Hotell. Viimati kinnitas Tartu Ringkonnakohus tänavu 16. oktoobril, et autoriõiguse seaduses sätestatud nõuded loa saamise ja tasu maksmise kohta kehtivad ka muusikateoste esitamisel majutusettevõtete numbritubades.

 

Eesti Autorite Ühing ja AS Barclay Hotell on kohtus vaidlemas selle üle, kas muusikateoste avaliku esitamise kord puudutab ka hotelli numbritubasid või ainult hotelli fuajeed ja teisi üldkasutatavaid ruume, nagu väidab AS Barclay Hotell.

Euroopa Kohus on analoogses vaidluses juba oma kindla sõna öelnud ja leidnud, et kuigi majutusettevõtte numbritoad on oma olemuselt eraruumid, kujutab olukord, kus majutusettevõte paigutab numbritubadesse telerid ja ühendab need selle hotelli keskantenniga, endast üldsusele suunamist (vt. Euroopa Kohtu otsus 07.12.2006.a. nr.C-306/05).

Enamus majutusettevõtteid on tunnustavad Eesti Autorite Ühingu esindusõigust ja on sõlminud Eesti Autorite Ühinguga litsentsilepingud ning tasunud muusikateoste esitamise eest ka numbritubades. Kuna Eesti kohus ei ole sellesisulist vaidlust enne arutanud, siis peaks Eesti Autorite Ühingu ja AS-i Barclay Hotell vahelisest kohtuvaidlusest saama pretsedent.

Tänaseks on selge, et nii maakohus kui ringkonnakohus on ühel meelel selles, et AS-i Barclay Hotell peaks lõpetama muusikateoste avaliku esitamise oma numbritubades ja hoiduma ilma Eesti Autorite Ühingu eelneva loata muusikateoste edasisest avalikust esitamisest.

Eesti Autorite Ühingu tegevjuhi Kalev Rattuse sõnul tuleb veel ära oodata ka Riigikohtu lahend selles küsimuses, kuid olemasolevad kohtulahendid annavad juba päris selged suunised kehtivate seaduste ja Euroopa kohtulahendite kohaldamiseks hotellides. „Ma ei arva, et üksikud hotellid hoiduks autoritele ettenähtud tasu maksmisest kõrvale pahatahtlikkusest, pigem on küsimus soovis enda tõlgendusi kohtus kontrollida, mida tuleb pidada normaalseks sooviks demokraatlikus ühiskonnas,“ märkis Rattus.

Tartu Ringkonnakohus on Eesti Autorite Ühingu kasuks AS-ilt Barclay Hotell välja mõistnud 1820,40 eurot hotellitubades toimunud muusikateoste avaliku esitamise eest alates 2012.