Eesti muusika mängimine Vene raadiotes kasvab tänu ettekirjutustele

‹ Juuli 2016

Viimase poole aastaga on Eesti muusika mängimine Eesti raadiojaamades paranenud, kinnitas Tehnilise Järelvalve Ameti (TJA) peaspetsialist Tais Vakrõõm. Tema sõnul monitoorib TJA pidevalt seaduse täitmist ja seda, et litsentsilubadesse sissekirjutatud mahud ka reaalselt ära mängitaks. Parim näide on Jumor FM, millel on kohustus mängida Eesti muusikat 43% ulatuses, kuid kes tegi seda aasta alguses kõigest 18% ulatuses. Pärast ettekirjutuse saamist näitas monitooring juba 48% ulatuses Eesti muusika mängimist!

Tehnilise Järelvalve Ameti logo

Tehnilise Järelvalve Ameti logo

TJA on Eesti muusika mängimise võtnud tugevalt luubi alla. Lisaks 2015. aasta lõpus Kultuuriministeeriumis peetud informatiivsele ja hoiatavale ümarlauale, kus olid kohal ka paljude raadiokanalite esindajad, on amet hakanud pidevalt monitoorima kogu mängitavat repertuaari ja võrdlema seda tegevuslubades ettekirjutatud nõudmistega (mis on eri kanalitele erinevad). „Mitu raadiojaama on tõenäoliselt probleemi juba enne järelvalve menetluse alustamist kõrvaldanud, sest TJA oma menetluse käigus vastavaid rikkumisi ei tuvastanud,“ kinnitas TJA peaspetsialist.

Tais Vakrõõm möönis, et sel aastal on raadiotele tehtud mitmeid ettekirjutusi, millest osad on juba täidetud, osade täitmine hetkel kontrollimisel. Ka praegu on mitu menetlust käimas, kinnitas ta. „Antud küsimusega tegelemine on TJA meediateenuste osakonna üks selle aasta peamistest eesmärkidest,“ selgitas Vakrõõm, „Oleme teinud aktiivselt koostööd ka raadiote monitoorimisprogrammi arendajatega, et muuta järelvalve protsess tulevikus kiiremaks ja efektiivsemaks.“

Kuna suurim probleem on eeldatavalt olnud just venekeelsete raadiojaamadega, on ka kontrolli rakendatud esmajärgus just sinna. See on omakorda viinud positiivse tulemini, kus vene jaamad on välja uurinud nende Eesti autorite nimesid, kes on kirjutanud lugusid vene estraadile, samuti on vene jaamad oma playlistidesse lülitanud rohkem sisse Eesti autorite inglisekeelseid lugusid.

Vakrõõm nentis, et teoreetiliselt on ametil õigus nõuete mittetäitjale kohaldada sunniraha, peatada või tühistada nende litsents. Seni pole seda vaja teha olnud, sest kõik ettekirjutused on täidetud. Tõsi, hetkel kontrollib TJA iga raadiojaama ühte programmi korraga, alustades suurematest. Kuna ühe raadioprogrammi kontrollimine on töömahukas ja võtab koos järelkontrolliga mitmeid kuid aega, siis paraku ei suuda TJA veel garanteerida, et kõik raadiojaamad kõikides oma programmides nõudeid korrektselt täidavad.