Autorite ühing jaotas liikmetele keskmiselt 546 eurot honorare

‹ Juuni 2013

rattus18. märtsil kogunenud Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) üldkoosolek kiitis heaks 2012. aasta majandustegevuse aruande, mille kohaselt kogus ühing eelmisel aastal 4,64 miljonit eurot, millest 2416 organisatsiooni liikme vahel läks jaotamisele 1,32 miljonit eurot. Lisaks toetas EAÜ Eesti muusika arenguga seotud projekte 243,6 tuhande euroga.

EAÜ tegevdirektori Kalev Rattuse sõnul olid enamus 2012. aasta laekumised veidi väiksemad kui aasta eest. Suuremad olid laekumised vaid avalikust esitamisest, mehaanilise muusika eest, kinodest ja välismaalt. „Mõnedel vähemlaekumistel on ka objektiivsed põhjused: näiteks raadiote ja televisiooni laekumised olid väiksemad seetõttu, et ERR ei maksnud oma tasusid 2012 detsembrikuu eest ära mitte detsembris vaid 2013 jaanuaris,“ selgitas ta.

EAÜ kulutused moodustasid 2012. aastal 15,6 % kõigist laekumistest, ulatudes 674,3 euroni.

Honorarideks jaotatud summade seast paistab silma, et eelmisel aastal osales jaotuses 2416 Eesti autorit, kelles 10 teenis EAÜlt honoraridena üle 13 000 euro. Keskmine honorar ühe autori kohta ulatus 546,4 euroni.

Lisaks toetas EAÜ oma vahendustasu arvelt paljusid Eesti muusikas olulisi projekte: Eesti Heliloojate Liitu Eesti Muusika Päevadeks uute teoste tellimist, Muusikanõukogu heliloomingu preemia väljaandmist, Eesti Muusika Eksporti, MTÜ-d Noor Muusik, Jazzkaare Sõprade Ühingut, Popkooripidu, Eesti Laulu ja mitmeid teisi ettevõtmisi.

Kokku oli 2012. aastal toetatavaid projekte 27 ning toetuste summa kokku 243,6 tuhat eurot.

 

EAÜ TULUD 2012

chart

* Muud: kaabeltelevisioon, kino, kunstiteoste reprodutseerimine, salvestamine (NCB), teater, tühja kasseti tasu, renditulu, intressid, vahendustasud, muud

 

EAÜ HONORARIDE JAOTAMINE LIIKMETELE 2012

EUR

Autorite arv Jaotatud honorar EUR
0 – 30 894 6628
31 – 100 349 19570
101 – 300 419 83976
301 – 1000 475 247038
1 001 – 1 500 89 106759
1 501 – 6 000 153 424047
6 001-13 000 27 231570
13 001 – 20 000 6 91409
Üle 20 000 4 109058
Kokku 2416 1320054

Täielik ülevaade EAÜ 2013. aasta üldkoosoleku materjalidega on leitav EAÜ kodulehel (www.eau.org).