Eesti autorid vs VIASAT- kellele jääb õigus?

‹ Juuni 2013
Vandeadvokaat Ants Nõmper Foto: Erakogu

Vandeadvokaat Ants Nõmper
Foto: Erakogu

Enam kui kaks aastat menetluses olnud Eesti Autorite Ühingu kaebus satelliidi vahendusel teleprogramme edastava VIASATi vastu on mai lõpuks läbinud kõik kolm kohtuastet ja lõplik tõde on endiselt selgumata. Kuigi nii maa- kui ringkonnakohus on EAÜ kaebuse sisuliselt rahuldanud ja oma otsustega kohustanud VIASATi sõlmina EAÜga litsentsilepingu ning tasuma selle katteks ca 1% lõpptarbijatelt kokkukogutavast summas, saatis Riigikohus Ringkonnakohtusse tagasi, et täpsustada mitmeid detaile.

EAÜd kohtus esindava vandeadvokaadi Ants Nõmperi sõnul on antud kohtuvaidlus pretsedenti loovaks mitte vaid Eestis, vaid üle Euroopa, kuna teadaolevalt ei tasu VIASAT kollektiivsetele autorite esindusorganisatsioonidele litsentsitasusid üheski riigis. Just see on tema sõnul ka põhjuseks, miks VIASAT viimase hingetõmbeni püüab vastu võidelda.

Kuidas aga tõlgendada paari nädala tagust Riigikohtu otsust? „Ma olen nõus, et kõik märgid otsuses viitavad sellele, et VIASAT peab maksma hakkama, aga otsustatud seda lõplikult veel pole,“ selgitas Nõmper. „Ilmselt kõige olulisem lõik otsuses on punkt nr 27: Asja uuel läbivaatamisel tuleb ringkonnakohtul seega tuvastada, kas kostja loob uue üldsuse, kellega õiguste omajad või nende esindajad (kollektiivse esindamise organisatsioon) ei arvestanud, kui andsid loa televisiooniteenuse osutajatele teoste kasutamiseks.“

Nõmperi hinnangul on EAÜ VIASATilt väljanõutava summa (285 346 eur) kalkuleerimise aluseks võtnud kaabellevi tariifid, kuid on võimalik, et see summa muutub.

EAÜ tegevdirektori Kalev Rattuse sõnul on EAÜ endiselt seisukohal, et VIASAT loob oma tegevusega televaatajatele uue üldsuse ja peaks ka sellest johtuvalt litsentsitasu maksma. „Kuid laseme kohtutel jõuda rahulikult välja lõpliku tõeni, mis oleks aus autorite ja ka VIASATI suhtes.“