EAÜ ja Google sõlmisid Youtube teenuse osas litsentsilepingu

‹ Juuni 2014

youtubePärast ligi nelja aasta pikkust ettevalmistust jõudsid Google ja EAÜ tänavu 12. märtsil lepinguni, mille kohaselt alustas Googlile kuuluv Youtube Eestis reklaami näitamist ning kohustub autoritele maksma kokkulepitud protsendi reklaamikäibest Youtube’i videotes sisalduvate muusikateoste kättesaadavaks tegemise eest Eesti territooriumil.

 

„Kuigi YouTube’i videod olid ka siis Eestis vaadatavad, hoidus YouTube meiega lepingute sõlmimisest põhjendusel, et nende teenuses puudus Eesti kasutajatele suunatud sihtreklaam,“ selgitas EAÜ NCB osakonna juhataja Mario Kivistik. „Edasisel autoritasude jaotamisel kehtib põhimõte,et mida rohkem on ühel või teisel lool vaatamisi, seda suurem on ka selle loo autorite proportsioon saadavast tasust. Suurusjärke on hetkel raske ennustada, sest aruandeid esitatakse meile kvartaalselt ning esimese pildi numbritest saame tänavu septembris.“

Kivistiku sõnul rippusid tegelikult ka varem üksikud Eesti interntikasutajale kättesaadavd reklaamid Youtube’is, mistõttu õnnestus EAÜ-l Googlilt saada ka mõne tuhande euroni ulatuvat kompensatsiooni varasema aja eest.

Ta märgib, et suuri rahalaevu Googliga sõlmitud Youtube’i leping täna veel ei tähenda, pigem on tegu märgilise sammuga, mis tähendab, et kui kasvab Youtube kasutamine ning seal näidatakse rohkem Eesti autorite teoseid, kasvavad ka tulud. Näiteks Taanis, mille reklaamiturg on Eesti omast kahtlemata oluliselt suurem ja kus ka tegutseb maailmas väga populaarseid muusikagruppe, ulatus 2013. aastal Youtube’i eest saadud igakuine tasu paari tuhande euroni.

Mario Kivistik toob välja ka asjaolu, et vastavalt Google’i enda reeglitele kehtib antud leping vaid eraisikute poolt üles laetud ja vaadatud videotele, ega laiene Youtube’i kasutusele kommertseesmärkidel. Ühe võimaliku kommertskasutuse kohana nimetas ta meediaportaale, mis võivad leida Youtube’ist mõne atraktiivse teose ning panna selle mängima oma portaali lehel asuvas videopleieris suurema publikuhulga ligi meelitamiseks. Selline tegevus pole aga kaetud Googli ja EAÜ vahelise lepinguga ning eeldab eraldi lepingut Eesti Autorite Ühinguga, et kaitsta autorite huve.