EAÜ25: “Lennartmerilik abikäsi”

‹ Märts 2017

Kalev Rattus, tegevjuht

See oli 1994. aastal, mil Riigikogu võttis vastu meie tegevust puudutava seaduse, milles oli kirjas, et kaitstakse vaid neid autoreid, kes on oma teosed avaldanud pärast 1994. aasta aprilli. See oleks tähendanud, et sisuliselt jäänuks kaitsmata nii Beatlesid, kui Rolling Stones, kui kõik teised varem tegutsenud autorid. Kirjutasime siis ruttu kirja Lennart Merile, märkides, et selline vahettegemine ei ole aus eelkõige moraalselt. Ja president Lennart Meri jättiski seaduse välja kuulutamata ning saatis tagasi Riigikogule. Seal võeti see peagi vastu juba muudetud kujul ja seekord said kaitstud ka eelmise põlvkonna autorite huvid.