EAÜ25: “Lipuheiskamise meediapeksust”

‹ Märts 2017

Kalev Rattus, tegevjuht

Igipõline norija meie organisatsiooni kallal on olnud meedia. Nad on meid süüdistanud läbi aegade kõiges võimalikus ja võimatus. Meenub üks kord 2009. aasta suvel, mil meedia sai kusagilt kätte meie poolt riigikantseleile saadetud kirja, kus juhtisime tähelepanu, et kuna lipuheiskamise taustaks Toompeal mängitakse Gustav Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm“, siis oleks kohane ka avaliku esituse tasuna Ernesaksa perele ühingu kaudu tasuda 9 krooni kuus, vms. See meie nn jultumus, mille vastu riigikantseleil küll mõistagi midagi polnud, päädis meedias aga väga süngete süüdistustega, kuidas me ikka suudame pühast pühamad asjad muuta rahaks. Selle kõige taustal paneb mind vahel imestama, et kogu 25 tegevusaasta jooksul pole paljud ajakirjanikud õppinud meie ühingu nime õigesti kirjutama.