EAÜ privaatsuspoliitika

EAÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma liikmete ja kodulehe kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis sisaldavad teavet isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta, samuti küpsiste kasutamise kohta EAÜ kodulehel.
Isikuandmed on andmed, mida EAÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

EAÜ kodulehte või EAÜ kodulehel olevaid rakendusi (kasutajaliideseid) kasutama asudes, samuti liikmeavalduse täitmisel olete käesolevate põhimõtetega tutvunud ning nendega nõustunud. EAÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika põhimõtteid muuta.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Sisestades kodulehe vastavate rakenduste kaudu oma isikuandmed, samuti edastades EAÜ-le oma isikuandmed liikme-või kliendilepingu sõlmimisel või EAÜ domeeniga e-maili aadressile e-kirjaga, annab füüsiline isik EAÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, sh nende kogumiseks ja kasutamiseks privaatsuspoliitika põhimõtete kohaselt.

Kodulehel on rakendusi, mille kasutamiseks EAÜ küsib kodulehe kasutaja isikuandmeid (nagu liikmeavaldused, taotlused, uudiskirjad, erinevad aruanded, sh erakopeerimise ja kasutatud teoste aruanded jms). Nende rakenduste kasutamise käigus EAÜ-le esitatud isikuandmeid kasutab EAÜ ainult vastava rakendusega seotud toimingu eesmärgil. Näiteks on EAÜ-l õigus kasutada oma liikmete isikuandmeid (mis on märgitud nende liikmeks astumise avaldusel) vastavalt liikmelepingule loovutatud varaliste õiguste teostamiseks, sh laekunud autoritasude jaotamiseks ning väljamaksmiseks, samuti üldkoosoleku kokkukutsumise teadete jm õiguste teostamisega seotud olulise informatsiooni edastamiseks. Samuti on EAÜ-l õigus avaldada oma liikmete ees- ja perekonnanime ning pseudonüüme oma kodulehel.

Isikul on õigus nõuda oma andmete kustutamist, parandamist või töötlemise piiramist seaduses sätestatud juhtudel. Isik saab oma vastavaid õigusi realiseerida, esitades EAÜ-le vastavasisulise avalduse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Isikuandmete kaitse

EAÜ rakendab mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

Küpsised

EAÜ kodulehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele kodulehe külastusel. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat kodulehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni kodulehe kasutusmugavust.

Kodulehe kasutajal on võimalus seadistada oma veebibrauser küpsistest teavitamisele, nendest keelduda ja neid kustutada. Küpsiste kohta leiad rohkem informatsiooni veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/.

Küsimused

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil eau@eau.org