Avaliku esituse aruanded

EAÜ jaotab autoritele ja muusikakirjastajatele tasusid lähtuvalt sellest, kui palju ja kus nende teoseid on kasutatud. Sellepärast on tähtis, et kasutatud teostest ka EAÜ-le teada antakse.

Esitajad saavad avalikul esitusel kasutatud teoste repertuaariaruande(d) sisestada vormi kaudu aadressil rep.eau.org

Finantsaruanne - KONTSERT VÕI MUU MUUSIKAGA SEOTUD ÜRITUS
NB! Aruande juurde lisatava(d) repertuaariarunde(d) saab sisestada aadressil rep.eau.org
RESTORAN, KOHVIK, PUBI
NB! Aruande juurde lisatava(d) repertuaariarunde(d) saab sisestada aadressil rep.eau.org
Arvestusleht muusika esitamise kohta kinos
Arvestusleht ja repertuaariaruanne muusika esitamise kohta teatris