EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Muusikateoste edastamine

Vastavalt autoriõiguse seadusele kuulub autorile ainuõigus lubada oma teoste edastamist raadio, televisiooni, kaabelvõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel. 

Arvestades paljudesse tuhandetesse ulatuvat teoste mahtu, mida iga ringhäälingujaam oma programmis kasutab, oleks otse suhtlemine kõigi autorite ja muusikakirjastajatega praktikas tohutult keerukas, et mitte öelda võimatu. Illustreerimaks seda väidet, piisab kui öelda, et näiteks Eesti Raadio edastab oma programmides aasta jooksul muusikateoseid kokku ca 230 000 korral. Samas oleks ka igal üksikul autoril ja muusikakirjastajal ligi võimatu jälgida oma teoste kasutamist kõigi ringhäälingu- jaamade poolt. Palju otstarbekam ja kogu maailmas levinud tee on muusikateoste edastamiseks  lubade saamine läbi autoreid esindavate organisatsioonide, ning mida kõnekeeles kutsutakse lihtsalt autorite ühinguteks.

Seega kõik raadio- ja televisiooniorganisatsioonid, kaablioperaatorid jt., kes edastavad saateid ja programme (s.h. filme), peavad nendes sisalduvate muusikateoste edastamiseks  EAÜ-lt vastava loa saama ehk sõlmima vastava lepingu. Nimetatud lepingud peavad olema poolte poolt omakäeliselt allakirjutatud. 

Autoriõiguse seaduse seisukohalt ei ole ka vahet, kas tegemist on muusikateoste esmase edastamisega või taas- ehk kordusedastamisega. Seega näiteks kaabeltelevisioonifirmad, kes tegelevad teiste televisioonijaamade programmide edastamisega, peavad luba küsima nii televisioonijaamalt tema programmi kasutamiseks kui ka EAÜ-lt selles programmis sisalduvate muusikateoste kasutamiseks.

Muusikateoste edastamise- ja taasedatamise load ning tingimused