EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Muusikateoste reprodutseerimine ehk salvestamine

Autoriõiguse seadus annab autorile ainuõiguse lubada oma teoste reprodutseerimist ehk koopiate tegemist. Muusikateostest valmistatakse aga koopiaid sel teel, et teos salvestatakse mingile heli- või informatsioonikandjale nagu näiteks CD-le, DVD-le, arvuti kõvakettale või muule mäluseadmele, filmile, jne.

Lubasid muusikateoste salvestamiseks Eestis väljastab EAÜ salvestamise ja võrgukasutuse osakond ( Marek Tihhonov : tel. 6 684 365, 6 684 375).

Kui soovitakse salvestada muusikat reklaamis kasutamiseks või soovitakse seda muuta (näiteks teha seade või eestikeelne tekst), siis on vajalik saada luba otse nende muusikateoste autoritelt või kirjastajatelt.  Vastavate kontaktide hankimisel osutab võimalusel abi EAÜ.

Muusikateose salvestamiseks juba olemasolevalt helikandjalt on vajalik saada luba ka selle helikandja tootjalt (produtsendilt) ja muusikateose esitajatelt.

Ilma loata võib teha salvestusi (näiteks raadiost) ainult isiklikeks vajadusteks (teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms).

EAÜ luba ei ole vaja:

1. Sellise muusikateoste salvestamiseks, mille kõik autorid (helilooja, tekstiautor, arranzheerija) on surnud rohkem kui 70 aastat tagasi;

2. Rahvalike teoste salvestamiseks (juhul kui neid ei ole arranzheeritud);
3. Nende autorite teoste salvestamiseks, kes ei kuulu EAÜ-sse ega teistesse autoreid esindavatesse organisatsioonidesse ning kellelt tuleb otse luba küsida.

Seega tuleks alati enne heli või -videokandja valmistamist EAÜ salvestamise ja võrgukasutuse osakonnast kontrollida, kas teose kasutamine on vaba ja kas teose autorid on EAÜ poolt esindatud.

Salvestamise ning online kasutuse load ja tariifid