EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

EAÜ juhatus

EAÜ kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt kord aastas. Üldkoosolek valib 3 aastaks juhatuse.

EAÜ üldkoosolekul, mis toimus 01.07.2020, otsustati valida EAÜ juhatusse järgmised isikud:

  • Vaiko Eplik - juhatuse esimees
  • Virgo Sillamaa
  • Juko-Mart Kõlar
  • Kadri Sundja
  • Kirke Karja
  • Jaan Jaago
  • Karl- Ander Reismann

Samal EAÜ üldkoosolekul valiti EAÜ revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad:

  • Imre Sooäär- revisjonikomisjoni esimees
  • Tajo Kadajas
  • Margo Kõlar

EAÜ tegevuse vahetuks elluviijaks on EAÜ Büroo, mida juhib tegevjuht Mati Kaalep.