EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Uudised

Venekeelsete muusikateoste esitamine, tasude kogumine ja väljamaksmine
11. märts 2022
EAÜ poole on pöördutud küsimuses, et juhul kui raadioeetris mängib venekeelne laul, kuidas toimub praegusel juhul autoritasude kogumine ja väljamaksmine? EAÜ-ga lepingu sõlminud raadioteenuse osutajad...

Loe edasi ›

Autoreid ühendavad organisatsioonid mõistavad Ukraina vastase agressiooni hukka
2. märts 2022
Rahvusvaheline Autorite ja Heliloojate Seltside Konföderatsioon (CISAC) ning Euroopa autoreid ühendav organisatsioon (GESAC) mõistavad üheselt hukka Vene valitsuse jõhkra kallaletungi Ukrainale. Eile ...

Loe edasi ›

Kevadise toetusprogrammi tähtaeg saabub 1. märtsil 23.59
28. veebruar 2022
Veel viimaseid päevi on võimalik esitada taotlusi kevadisse toetusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märtsil (kell 23.59). Pärast kella 24.00 laekunud taotlused vaadatakse läbi järgmises taotlus...

Loe edasi ›

Tulumaksuõiend EAÜ kasutajaliideses
14. veebruar 2022
Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 2. maini 2022. Välisriigis kogutud ja 2021. aastal väljamakstud autoritasu peavad autorid ja (autorite) pärijad Mak...

Loe edasi ›

2022.a. kevadise toetusprogrammi tähtaeg on 1. märts kell 23.59
1. veebruar 2022
Programmi eesmärk on soodustada ja toetada uue Eesti muusika loomist ning seeläbi Eesti muusikaelu rikastamist, avardades samas ka autorite võimalusi loometööks. Eesmärgiks ei ole dubleerida teisi toet...

Loe edasi ›

Autoreid puudutavad autoriõiguse seaduse muudatused
12. jaanuar 2022
7. jaanuaril 2022. a. jõustusid autoriõiguse seaduse muudatused, millest toome välja  autorite vaatest viis tähelepanuväärsemat. Täpsustati autorilepingu ülesütlemise või sellest taganemise võimalu...

Loe edasi ›

Oluline informatsioon loometoetuse saajatele
27. detsember 2021
Head EAÜ liikmed, juhul kui te olete esitanud vabakutselise loovisiku loometoetuse saamiseks Eesti Esitajate Liidule (EEL) või Eesti Kunstnike Liidule (EKL) taotluse ja teie taotlus on rahuldatud, siis...

Loe edasi ›

EAÜ poolt 2021. aastal, teises voorus, toetatavad projektid
19. november 2021
EAÜ-le laekus 46  toetusetaotlust, millest 4-le toetust ei eraldatud, sest need ei vastanud nõuetele. Taotlused vaatas üle 7-liikmeline komisjon koosseisus: Liina Saar, Hannaliisa Uusma, Marko Mägi, K...

Loe edasi ›

EAÜ koos üheksa teise organisatsiooniga saavutas Vabariigi Valitsusega kokkuleppe, millega õiguste omajatele hüvitatakse 2,85 miljonit eurot aastate 2019-2021 I kvartali erakopeerimise tasu
12. november 2021
19.04.2021 esitasid kümme kollektiivse esindamise organisatsiooni Vabariigi Valitsusele pöördumise, mille eesmärgiks oli hüvitada õiguste omajatele ajavahemikus 01.01.2019- 31.03.2021 saamata jäänud er...

Loe edasi ›

Muusikateoste avaliku esitamise tasumäärade muudatus toitlustus- ja majutusettevõtetes
10. november 2021
Oktoobris 2021 allkirjastasid EAÜ ja Eesti Hotellide ja Restoranide Liit aastase koostöölepingu, millega muudetakse osaliselt muusika avaliku esitamise tariife ja viiviseprotsendi määra. Viivisemäär, m...

Loe edasi ›