EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Uudised

26. aprill on rahvusvaheline intellektuaalomandipäev
26. aprill 2019
2019. aasta intellektuaalomandipäev on pühendatud spordile. Uuritakse, kuidas innovatsioon, loovus ja intellektuaalomandiõigused aitavad kaasa sellele, et sport areneks ja üha rohkemate inimesteni jõua...

Loe edasi ›

2019. A. EAÜ KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
19. märts 2019
Eesti Autorite Ühingu üldkoosoleku toimumise kohta Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) juhatus teatab, et EAÜ korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 2. aprillil 2019 kell 15.00 Eesti Rahvusraamatukogu kupp...

Loe edasi ›

EAÜ poolt toetatavad ekspordiprojektid 2019/1
8. märts 2019
EAÜ-le laekus 1.veebruariks 40 eksporditoetuse taotlust, mis vaadati läbi spetsiaalse komisjoni poolt, kuhu kuulusid Heidi Kiisa, Priit Pajusaar, Peedu Kass, Timo Steiner ja Mikk Targo. Komisjon otsust...

Loe edasi ›

EAÜ poolt 2019. aastal toetatavad projektid ja rahuldatud taotlused
4. märts 2019
EAÜ-le laekus 1.veebruariks 130 toetusetaotlust, milledest 61-le otsustas EAÜ juhatus anda rahalist toetust. Lisaks esitati EAÜ-le 40 eksporditoetuse taotlust, mis vaadatakse esimeses voorus läbi spets...

Loe edasi ›

Eesti Autorite Ühing lõpetab tühja kasseti tasu kogumise
21. veebruar 2019
Olukord, kus Eestis kogutakse tasu audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks ehk n-ö tühja kasseti tasu peamiselt analoogtehnoloogialt (mida isiklikuks otstarb...

Loe edasi ›

Artikli 13 toetuseks
18. jaanuar 2019
Loovisikute ühendus CREATORS FOR EUROPE kutsub kõiki tutvuma nende uue võrgulehega http://www.article13.org/ ja uudiskirjaga, mille eesmärgiks on faktide abil seista vastu Google’i laialdasele desinfor...

Loe edasi ›

EAÜ ja AS Eesti Meedia sõlmisid kokkuleppe
29. november 2018
Autoritasude maksmise põhimõtete üle vaidlust pidanud EAÜ ja AS Eesti Meedia jõudsid mõlemaid osapooli rahuldavale kokkuleppele ning allkirjastasid lepingu. Leping puudutab EAÜ poolt esindatud autorite...

Loe edasi ›

Ülevaade maailmas 2017 aastal laekunud autoritasude kohta
13. november 2018
8. novembril avaldas CISAC ehk Rahvusvaheline Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsioon (International Confederation of Societies of Authors and Composers) ülevaate maailmas 2017. aastal laekunu...

Loe edasi ›

Probleemidest muusikaäris. Kuula reporteritundi Vikerraadiost 18. oktoobril kell 14.05
18. oktoober 2018
Eestis muutub iga päevaga professionaalsete muusikaga tegelevate inimeste elu keerulisemaks. Muusika ärimudelid on muutnud. Autorid ja esitajad teenivad aina vähem. Eratelekanalid ei maksa EAÜ-le, riik...

Loe edasi ›

8. oktoobril möödub 27 aastat Eesti Autorite Ühingu asutamisest.
8. oktoober 2018
Õnnitleme kõiki EAÜ liikmeid ühingu aastapäeva puhul! Täname häid lepingupartnereid meeldiva koostöö eest! 8.oktoobril 1991.aastal asutasid 16 eesti loomeinimest Eesti Autorite Ühingu. Tegelikult või...

Loe edasi ›