EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Uudised

Eesti Autorite Ühing lõpetab tühja kasseti tasu kogumise
21. veebruar 2019
Olukord, kus Eestis kogutakse tasu audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks ehk n-ö tühja kasseti tasu peamiselt analoogtehnoloogialt (mida isiklikuks otstarb...

Loe edasi ›

Artikli 13 toetuseks
18. jaanuar 2019
Loovisikute ühendus CREATORS FOR EUROPE kutsub kõiki tutvuma nende uue võrgulehega http://www.article13.org/ ja uudiskirjaga, mille eesmärgiks on faktide abil seista vastu Google’i laialdasele desinfor...

Loe edasi ›

EAÜ ja AS Eesti Meedia sõlmisid kokkuleppe
29. november 2018
Autoritasude maksmise põhimõtete üle vaidlust pidanud EAÜ ja AS Eesti Meedia jõudsid mõlemaid osapooli rahuldavale kokkuleppele ning allkirjastasid lepingu. Leping puudutab EAÜ poolt esindatud autorite...

Loe edasi ›

Ülevaade maailmas 2017 aastal laekunud autoritasude kohta
13. november 2018
8. novembril avaldas CISAC ehk Rahvusvaheline Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsioon (International Confederation of Societies of Authors and Composers) ülevaate maailmas 2017. aastal laekunu...

Loe edasi ›

Probleemidest muusikaäris. Kuula reporteritundi Vikerraadiost 18. oktoobril kell 14.05
18. oktoober 2018
Eestis muutub iga päevaga professionaalsete muusikaga tegelevate inimeste elu keerulisemaks. Muusika ärimudelid on muutnud. Autorid ja esitajad teenivad aina vähem. Eratelekanalid ei maksa EAÜ-le, riik...

Loe edasi ›

8. oktoobril möödub 27 aastat Eesti Autorite Ühingu asutamisest.
8. oktoober 2018
Õnnitleme kõiki EAÜ liikmeid ühingu aastapäeva puhul! Täname häid lepingupartnereid meeldiva koostöö eest! 8.oktoobril 1991.aastal asutasid 16 eesti loomeinimest Eesti Autorite Ühingu. Tegelikult või...

Loe edasi ›

EAÜ tegevdirektori Kalev Rattuse kommentaarid Vaiko Epliku täispika intervjuu osas.
4. oktoober 2018
30.septembril oli "Aktuaalne Kaamera. Nädalas" lugu n-ö tühja kasseti tasu debatist, mille kohta võttis sõna ka Vaiko Eplik. 01. oktoobril avaldas ERR oma portaalis täispika intervjuu Vaiko Eplikuga. L...

Loe edasi ›

Vastuseks Henrik Roonemaa kirjutisele „Tühja Tesla seadus“
1. oktoober 2018
28.septembril avaldas „Postimees“ Henrik Roonemaa arvamusartikli „Tühja Tsala seadus“. Loe lähemalt: https://arvamus.postimees.ee/6415942/henrik-roonemaa-tuhja-tesla-seadus Alljärgnevalt toome ära EAÜ...

Loe edasi ›

Üheksa Eesti loomeinimesi ühendavat katusorganisatsiooni on olnud sunnitud pöörduma kohtu poole, et saada riigilt saamata jäänud seadusejärgne isiklikuks tarbeks kopeerimise hüvitis aastatel 2014-2017
26. september 2018
Anname teada, et meie organisatsioon koos kaheksa Eesti loomeinimesi ühendava katusorganisatsiooniga on olnud sunnitud pöörduma kohtu poole, et saada riigilt saamata jäänud seadusejärgne isiklikuks tar...

Loe edasi ›

Euroopa Parlament kiitis 12. septembril heaks autoriõiguse direktiivi muutmise ettepaneku, mille eesmärgiks on tagada internetis sisutootjatele õiglane autoritasu
14. september 2018
Direktiivi vastuvõtmise poolt hääletas 438 saadikut (sh Tunne-Väldo Kelam, Indrek Tarand, Ivari Padar) ja selle vastu hääletas 226 saadikut (sh Yana Toom, Urmas Paet, Igor Gräzin). Erapooletuks jäi 39 ...

Loe edasi ›