Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Audiovisuaalteoste load

EAÜ teostab koostöös Eesti Audiovisuaalautorite Liiduga (EAAL) järgmiste audiovisuaalsete teoste autorite varalisi õigusi, kui nad on sõlminud EAAL-iga kas liikme- või kliendilepingu:

  • Režissöör
  • Stsenarist/dialoogi autor
  • Operaator
  • Kunstnik

Samuti esindab EAÜ vastastikuse esindamise lepingute alusel ka välisühingustesse kuuluvaid audiovisuaalautoreid (Audiovisuaalautorite ühingud)

Audiovisuaalsete teoste autoritel on õigus saada õiglast tasu:

  • Teoste reprodutseerimisel
  • Teoste levitamisel (teose laenutus ja rent, VOD teenus)
  • Teoste edastamisel ja taas-edastamisel raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi vms tehnikavahendi kaudu
  • Teose üldsusele suunamisel ja kättesaadavaks tegemisel,  sh. interneti vahendusel
  • Teose kasutamisel isiklikeks vajadusteks

EAAL poolt väljastatud volikirja kohaselt on EAÜ-l õigus pidada läbirääkimisi ja sõlmida lepinguid teoste kasutajatega.

 

EAAL kontaktisikuks EAÜ-s on:

Märt Trumantel. 6 684 372