Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Kujutava kunsti load

EAÜ esindab kunsti- ja fotograafiateoste autoreid järgmistes valdkondades:

  • Teose ülekandmisel raadio, televisiooni, kaabelvõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel (edastamine);
  • Ühe või mitme koopia valmistamisel teosest või teose osast mis tahes materiaalses vormis (teose reprodutseerimine);
  • Teose originaali edasimüümisel avalikul enampakkumisel (oksjonil), kaubandus- või kunstiorganisatsioonide (teose edasimüümine).

Täpsema informatsiooni- ja nõuannete saamiseks palume pöörduda Eesti Autorite Ühingu konsultandi poole 

 

EAÜ kontaktisik

Viive Lillemäetel. 6 684 373