Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Avaliku esituse lepingud ja tariifid

Load autoriõigusega kaitstud muusikateoste kasutamiseks kontsertidel, festivalidel, tantsuõhtutel, restoranides, baarides, kohvikutes, kauplustes jm.

EAÜ esindab enam kui 3 miljonit autoriõiguse valdajat üle maailma. Lisaks EAÜ enda liikmetele (EAÜ liikmed) on õigus EAÜ-l esindada ka teiste riikide autoreid ja kirjastajaid välisriikide autoreid esindavate organisatsioonidega sõlmitud vastastikuse esindamise lepingute alusel (esindatavad välisühingud). 

EAÜ abiga saate sõlmida autoriõiguse seadusest tulenevad vajalikud lepingud:

 Sõlmides lepingu saavad kasutajad õiguse avalikult esitada kõiki EAÜ poolt esindatud autorite teoseid. EAÜ tegutseb autorite ja teoste kasutajate vahel vahendajana. See on lihtne ja mugav meetod.

Sellest, kuidas toimub EAÜ poolt muusikateoste avaliku esitamise eest kehtivate tariifide muutmine ja uute tariifide kehtestamine, saate lugeda siit.

EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonna kontaktisikud

Airi- Ulrike Lillevälja +372 668 4383 - kontserdid, ööklubid, kasiinod ja muud üritused Tallinnas.

Tõnu Kaumann +372 668 4363 - kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutusettevõtted Tallinnas, spordirajatised ning spordiüritused Tallinnas.

Kati Jehe +372 668 4382 - kultuurimajade ja kohalike omavalitsuste poolt korraldatud üritused.

Marika Plooman +372 668 4386- kontserdid ja muud üritused väljaspool Tallinna.

Mart Jööts +372 668 4379 - toitlustus- või majutusettevõtted, kaubandus- ja teenindusettevõtted, ööklubid, kasiinod, spordirajatised ning spordiüritused väljaspool Tallinna.

Vastavalt käibemaksuseadusele lisandub kõikidele litsentsitasudele ka käibemaks EAÜ vahendustasult.