Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Ööklubi, diskoteek vms.

  • Litsentsitasu arvestatakse lähtuvalt sellest, kui suur on ööklubi külastajatele avatud pind m²-tes ja päevade arv nädalas, millal ööklubi on avatud.
  • Kui ööklubis toimub kontsert, siis sõltub litsentsitasu kontserdi piletite müügist saadud sissetulekust.
  • Ööklubidele kehtivad tasumäärad on kooskõlastatud Eesti Ööklubide Liiduga.

Ööklubi, diskoteegi vms. tariifid

Lepingu sõlmimiseks 

Võtke ühendust EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonnaga.

EAÜ kontaktisikud

Siim Jõgioja , +372 668 4383 (ööklubid ja diskoteegid Tallinnas)

Mart Jööts,  +372 668 4379 (ööklubid ja diskoteegid väljaspool Tallinna)