Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Ööklubi, diskoteek vms.

  • Litsentsitasu arvestamise aluseks on 1) klubi külastajatele avatud pind m²-tes (v.a tualettruumid ja riietehoid) ja 2) päevade arv nädalas/kuus, millal klubi on avatud ning 3) kas muusikat esitatakse ka elavas esituses:
  • Kontserdil muusikateoste avaliku esitamise eest makstav litsentsitasu sõltub kontserdi korraldajale laekunud sissetulekust.
  • Ööklubidele kehtivad tasumäärad on kooskõlastatud Eesti Ööklubide Liiduga.

Ööklubi, diskoteegi vms. tariifid

Muusika esitamise tasumäärad klubis toimuva kontserdi korral

Lepingu näidis

Lepingu sõlmimiseks 

Võtke ühendust EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonnaga.

EAÜ kontaktisikud

Siim Jõgioja , +372 668 4383 (ööklubid ja diskoteegid Tallinnas)

Mart Jööts,  +372 668 4379 (ööklubid ja diskoteegid väljaspool Tallinna)