Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Filmi näitamisega seotud üritused

Kui korraldatakse filmiüritusi, siis on vaja saada filmis sisalduvate muusikateoste avalikuks esitamiseks EAÜ-lt eraldi luba.

Litsentsitasu suurus:

  1. tasulise sissepääsuga filmiürituse puhul 1,0 % ürituse piletite müügist (sissepääsutasust) saadud sissetulekust, kuid mitte vähem kui 3 eurot ürituse ühe päeva eest;
  2. tasuta sissepääsuga filmiürituse puhul 3 eurot ürituse ühe päeva eest.

Antud litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt käibemaksuseadusele EAÜ poolt lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse eraldi reana välja EAÜ poolt esitataval arvel.

Lepingu näidis

Lepingu sõlmimiseks

Võta ühendust EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisikud

Siim Jõgioja +372 668 4383 (filmiüritus Tallinnas)

Mart Jööts +372 668 4379 (filmiüritus väljaspool Tallinna)