Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Kasiino või muu hasartmängukoht

 EAÜ-ga sõlmitud leping annab hasartmängukoha valdajale loa kasutada üle muusika autorite loomingut üle maailma

  •  Litsentsitasu suurus sõltub mängukohtade arvust ja on 1,92 € kuus iga mängukoha pealt.
  • Vastavalt käibemaksuseadusele lisandub kõikidele autoritasudele ka käibemaks EAÜ vahendustasult.

Leping ei anna õigust

  • Korraldada üritusi, mis oma põhiolemuselt on kontserdid või muusikaga olulisel määral seotud meelelahutusüritusi. Sellised üritused vajavad eraldi luba (vt. kontserdid).

Lepingu näidis

  
Lepingu sõlmimiseks võta ühendust EAÜ avaliku esituse osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisik

Mart Jööts,  +372 668 4379