Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

  • Litsentsitasu määr sõltub teenindamisaluse pinna suurusest ja sellest, kas muusika kõlab ka väljaspool kaubandus- ja teenindusettevõtet.

Litsentsitasu määrad

Lepingu näidis

 

Lepingu sõlmimiseks

Täida ja edasta vastav kaubandus- ja teenindusettevõtete taotluse vorm meie kodulehel.

Või võta ühendust EAÜ avaliku esituse osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisikud

Tõnu Kaumann , +372 668 4363 (kaubandus- ja teenindusettevõtted Tallinnas)

Mart Jööts,  +372 668 4379 (kaubandus- ja teenindusettevõtted väljaspool Tallinna)