Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Kontserdid või muud muusikaga seotud üritused

  • Litsentsitasu määr kontserdil (või muul muusikaga seotud üritusel) muusikateoste avaliku esitamise eest sõltub sellest, millisesse žanrisse kuuluvaid muusikateoseid esitatakse, st. kas on tegemist näiteks sümfooniakontserdi või rock-kontserdiga.
  • Litsentsitasu suurus arvestatakse lähtudes piletite müügist saadud sissetulekust või tasuta ürituste puhul sõltuvalt sellest kui palju oli üritusel külastajaid. 
  • Kontserdi tasumäärad on EAÜ kooskõlastanud suuremate kontserdikorraldajatega

Litsentsitasu määrad

Lepingu näidis

 

 

Pärast kontserti või ürituse toimumist ära unusta esitada finantsaruannet. Repertuaariaruande saad esitada http://rep.eau.org

 

 

Lepingu sõlmimiseks

Võta ühendust EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisikud

Airi- Ulrike Lillevälja , +372 668 4383 (kontserdid ja üritused Tallinnas)

Külli Sepnik,  +372 668 4386 (kontserdid ja üritused väljaspool Tallinna)

Adobe Reader