Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Kontserdid või muud muusikaga seotud üritused

Kontserdid

  • Litsentsitasu määr kontserdil muusikateoste avaliku esitamise eest sõltub sellest, millisesse žanrisse kuuluvaid muusikateoseid esitatakse, st. kas on tegemist näiteks sümfooniakontserdi või rock-kontserdiga.
  • Litsentsitasu suurus arvestatakse lähtudes piletite müügist saadud sissetulekust või tasuta ürituste puhul sõltuvalt sellest kui palju oli üritusel külastajaid. 
  • Kontserdi tasumäärad on EAÜ kooskõlastanud suuremate kontserdikorraldajatega

Kontserdi tariifid

Segaüritus-tasuline Lepingu näidis

 

Muud muusikaga seotud üritused

  • Muusikateoste kasutamisega seotud üritused, kus muusika osakaal on suur ja kus pääsmehinnas sisaldub peale muusikalise meelelahutuse ka muu teenus või toode, on litsentsitasu määr 2,5% sissepääsutasust laekuvast sissetulekust.

Lepingu näidis- tasuline

Lepingu näidis- tasuta

 

Pärast kontserti või ürituse toimumist ära unusta esitada finantsaruannet. Repertuaariaruande saad esitada http://rep.eau.org

 

Lepingu sõlmimiseks

Võta ühendust EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisikud

Siim Jõgioja +372 668 4383 (kontserdid ja üritused Tallinnas)

Marika Plooman  +372 668 4386 (kontserdid ja üritused väljaspool Tallinna)