Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Kontserdi tariifid

Tasulise sissepääsu korral:

  1. Pop-, rock-, jazz-, estraadikontserdi või muu muusikaga olulisel määral seotud ürituse (v.a. punktides 2 ja 3 nimeatud üritused) litsentsitasu määr teoste avaliku esitamise eest on 5 % sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui € 25,56 ürituse ühe päeva eest;
  2. Sümfooniliste teoste ja vokaalsümfooniliste teoste avaliku esitamise eest 9%kontserdi sissepääsutasust (ilma käibemaksuta);
  3. Kammer- ja kooriteoste avaliku esitamise eest 7% kontserdi sissepääsutasust (ilma käibemaksuta).
  4. Laulupidudel kooriteoste avaliku esitamise eest 5% ürituse sissepääsutasust (ilma käibemaksuta);

  5. Lasteüritustel laste poolt lastelaulude avaliku esitamise eest 2,5 % ürituse sissepääsutasust (ilma käibemaksuta).

Sissepääs on tasuta

1. kui Üritusel viibib 1-300 inimest – 16 eurot Ürituse ühe päeva eest;
2. kui Üritusel viibib 301-600 inimest – 26 eurot Ürituse ühe päeva eest;
3. kui Üritusel viibib 601-1000 inimest – 40 eurot Ürituse ühe päeva eest ja iga järgmise 1000 inimese eest +26 eurot Ürituse ühe päeva eest.

  • Tasu ei kohaldata kui tegemist on tasuta lasteüritusel lastelaulude avaliku esitamisega.

 

Kõik bartertehingu(te) kaudu jagatud piletid arvatakse sissepääsutasu hulka ning nende litsentsitasu arvutuse aluseks rakendatakse piletite keskmist müügihinda.

Tasuta jagatud piletid, mis ületavad 10% ürituse piletite koguarvust arvatakse sissepääsutasu hulka ning nende litsentsitasu arvutuse aluseks rakendatakse piletite keskmist müügihinda.

Antud litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt Käibemaksuseadusele EAÜ poolt lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse eraldi reana välja EAÜ poolt esitataval arvel.