Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Kultuurimajade ja kohalike omavalitsuste poolt korraldatud üritustel muusika avalikuks esitamiseks

Kohalike omavalitsuste ja kohalike omavalitsuste halduses olevate kultuurimajade poolt korraldatud muusikaga seotud üritused.

  •  Leping annab kohalikule omavalitsusele (KOV) või KOV-i halduses olevale kultuurimajale õiguse muusikateoste avalikuks esitamiseks erinevat liiki üritustel nagu näiteks kontsertidel, tantsuõhtutel, laatadel filmiõhtutel jne.
  •  Litsentsitasu suurus sõltub ürituse liigist.

Lepingu näidis

Lepingu sõlmimiseks võta ühendust EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonnaga.

EAÜ kontaktisikud

Marika Plooman +372 668 4386