Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Messid, laadad

Antud lepingutüüp kohaldub muusika kasutamisele messidel, laatadel jm sarnastel üritustel, mille põhiideeks on kaupade ja teenuste tutvustamine ja müümine. Tasumäärad on ära toodud lepingus ja sõltuvad:

  • Tasulise sissepääsuga messi või laada puhul sõltub muusikateoste kasutamise eest makstav litsentsitasu sissepääsutasust ehk piletite müügist saadud sissetulekust.

 

  • Tasuta sissepääsuga messi või laada puhul sõltub muusikateoste kasutamise eest makstav litsentsitasu:
    • pinna üürist/rendist saadud sissetulekust,
    • rakendub fikseeritud tasumäär.

Lepingu näidis

 

EAÜ kontaktisikud

Siim Jõgioja +372 668 4383 (messid, laadad Tallinnas)

Marika Plooman +372 668 4386 (messid, laadad väljaspool Tallinna)