Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Näitused, muuseumid

Litsentsitasu muusikateoste kasutamisel kunsti- jm näitustel ning muuseumis oleneb ekspositsiooni pindala suurusest ja sellest, kas muusikateoseid esitatakse ka väljaspool näituse- või muuseumiruume.

Kui litsentsisaaja soovib salvestada muusikateoseid konkreetse ekspositsiooni juurde või soovib ekspositsioone koos muusikaga veebis üldsusele kättesaadavaks teha, siis selleks tuleb eraldi leping sõlmida ja võtta ühendust salvestus-online osakonnast Marek Tihhonoviga.

 

Näituse ja muuseumi tariifid

Lepingu näidis

 

EAÜ kontaktisikud

Siim Jõgioja +372 668 4383 (muuseumid, näitused Tallinnas)

Marika Plooman  +372 668 4386 (muuseumid, näitused väljaspool Tallinna)

Marek Tihhonov +372 668 43 75 (salvestamine konkreetse ekspositsiooni juurde või ekspositsiooni üldsusele kättesaadavaks tegemine veebis)