Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Spordiklubi, keeglisaal, jõusaal, liuväli ja muu sportimisvõimalusi pakkuv koht

  • Litsentsitasu määr sõltub vastava ehitise, territooriumi või ruumi suurusest.

Leping ei anna õigust

  • Korraldada üritust, mis oma põhisisult kujutab endast kontserti või muusikateostega olulisel määral seotud meelelahutusüritust, sh. tantsuvõistlust. Sellised üritused vajavad eraldi luba ( kontsert või spordiüritus ).

Spordirajatise tariifid

Lepingu tüüpvorm

 

Lepingu sõlmimiseks

Võta ühendust EAÜ avaliku esituse osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisikud

Tõnu Kaumann , +372 668 4363 (spordirajatised Tallinnas)

Mart Jööts,  +372 668 4379 (spordirajatised väljaspool Tallinna)