Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Spordirajatise tariifid

Spordirajatis suurusega 100 m² või alla selle:

  • 6,39 € kuus, olenemata lahtioleku päevade arvust kuus.

Spordirajatis suurusega üle 100 m²:

  • 22,37 € kuus, olenemata lahtioleku päevade arvust kuus.

Antud litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt Käibemaksuseadusele EAÜ poolt lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse eraldi reana välja EAÜ poolt esitataval arvel.