Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Spordiüritused

  • Litsentsitasu muusikateoste kasutamisel spordiüritusel arvestatakse ürituse sissepääsu- ja/või osavõtutasust saadud sissetulekust.
  • Litsentsileping muusikateoste avalikuks esitamiseks spordiüritusel tuleb sõlmida vähemalt 2 (kaks) tööpäeva enne ürituse toimumist.  

Spordiürituse tariifid

Lepingu tüüpvorm

 

 Lepingu sõlmimiseks

Võta ühendust EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisikud

Tõnu Kaumann , +372 668 4363 (spordiüritused Tallinnas)

Marika Plooman,  +372 668 4386 (spordiüritused väljaspool Tallinna)