Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Spordiürituse tariifid

Kui üritusel on kontsertosa :

  • 2,5% spordiürituse sissepääsu- ja/või osavõtutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 7,99 € ürituse ühe päeva eest

Kui üritusel puudub kontsertosa:

  • 0,5% spordiürituse sissepääsutasust või osavõtutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 7,99 € ürituse ühe päeva eest;
  • 3,20 € spordiürituse ühe päeva eest, kui üritus on ilma osavõtutasuta ja sissepääs on tasuta.

 

Kõik bartertehingu(te) kaudu jagatud piletid arvatakse sissepääsutasu hulka ning nende litsentsitasu arvutuse aluseks rakendatakse piletite keskmist müügihinda.

Tasuta jagatud piletid, mis ületavad 10% ürituse piletite koguarvust arvatakse sissepääsutasu hulka ning nende litsentsitasu arvutuse aluseks rakendatakse piletite keskmist müügihinda.

Antud litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt Käibemaksuseadusele EAÜ poolt lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse eraldi reana välja EAÜ poolt esitataval arvel.