Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Teatrietendused

I. Sõnalavastuses muusika kasutamise tariifid
1. Tasulise sissepääsu korral sõltub makstav litsentsitasu etenduste piletite müügist saadud sissetulekut ja kasutatud muusikateoste kestvusest ning on järgmine:

Kasutatud muusikateoste kestvus Litsentsitasu määr
kuni 2 minutit

0,5% etenduste piletite müügist saadud

sissetulekust (ilma käibemaksuta)

2 minutit 1 sek. kuni 4 minutit 1%
4 minutit 1 sek. kuni 6 minutit 1,5%
6 minutit 1 sek. ja rohkem

2%

Lepingu näidis

2. Tasuta sissepääsu korral on litsentsitasu suurus 3,20 € lavastuse ühe etenduse eest.

 

II. Muusikalises lavastuses muusika kasutamise tariifid. Antud tariifid kehtivad juhul, kui kasutatud on olemasolevaid muusikateoseid

1. Tasulise sissepääsu korral on litsentsitasu suurus 5 (viis) % lavastuse sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 25,56 eurot ühe etenduse eest.
2. Tasuta sissepääsu korral on litsentsitasu suurus 15,98 eurot ühe etenduse eest.

 

Antud litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt käibemaksuseadusele EAÜ poolt lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse eraldi reana välja EAÜ poolt esitataval arvel.

Lepingu sõlmimiseks

Võta ühendust EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisikud

Airi- Ulrike Lillevälja , +372 668 4383 (teatrietendused Tallinnas)

Marika Plooman,  +372 668 4386 (teatrietendused väljaspool Tallinna)