Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Toitlustus- või majutusettevõtted

  • Toitlustusettevõtte litsentsitasu suurus sõltub 1) külastajate kohtade arvust ja sellest kas 2) esitatakse ainult taustamuusikat või 3) esitab muusikat lisaks ka DJ (diskor) ning kas 4) muusika kasutus lõppeb sel juhul enne või peale südaööd, samuti sellest, kas 5) muusikat esitatakse ka elavas esituses
  • Hotelli vm. majutusettevõtte litsentsitasu:
    • üldkasutatavates ruumides (lobby, koridor) esitatava muusika litsentsitasu määr sõltub majutusettevõtte suurusest ehk olemasolevate tubade arvust;
    • kui majutusettevõte pakub võimalust kuulata muusikat ka tubades (raadio- ja TV-programmide vm. tehniliste võimaluste vahendusel), siis arvutatakse tubades esitatava muusika eest makstav litsentsitasu vastavalt sellele, kui paljudesse tubadesse paigaldatud vastavad tehnilised vahendid;
    • litsentsitasu majutusettevõttes olevate toitlustusasutustes esitatava muusika eest sõltub restoranide, baaride vms. toitlustusasutuste arvust majutusettevõttes, neile kohaldatakse toitlustusettevõtte litsentsitasu määrasid.
  • Kehtivad tasumäärad on kooskõlastatud Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga.

Litsentsitasu määrad

Lepingu näidis

Lepingu sõlmimiseks

Võtke ühendust EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisikud

Tõnu Kaumann , +372 668 4363 (Tallinna ettevõtted)

Mart Jööts,  +372 668 4379 (ettevõtted väljaspool Tallinna)