Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Toitlustus- või majutusettevõtte tariifid

Toitlustusettevõtte (restoranid, baarid, kohvikud vms.) litsentsitasu määrad.

A. ELAV MUUSIKA JA KARAOKE, s.o. muusika mis on ette lauldud, mängitud või muul viisil ette kantud vahetult või mõne tehnilise vahendi (näit. fonogrammi) kaasabil.
Litsentsitasu suurus on 20 € päevas.
Litsentsitasu suurus elava muusika ja karaoke eest ei sõltu külastajate kohtade arvust ega sellest kas elava muusika saatel tantsitakse või on see ainult taustaks.

B. VARIETEE- VÕI REVÜÜPROGRAMM
Varietee- või revüüprogrammi esitamisel on litsentsitasu suurus 16,50 € päevas, hoolimata sellest kas varietee- või revüüprogrammi saatemuusika oli elavas või mehaanilises ettekandes.

C. MEHAANILINE MUUSIKA, s.o. muusika, mille ettekandmisel lepingus märgitud ettevõtte asukohas ei osale muusika esitaja(d), vaid mida kantakse ette ainult tehniliste vahendite kaudu.

 

Litsentsitasu suurus

Külastajate kohti
Mehaaniline taustamuusika
Tantsuõhtuid nädalas 1-2
Tantsuõhtuid nädalas 3-4
Tantsuõhtuid nädalas 5-7
1-20
 € 17 /kuus
€ 19 /kuus
€ 24 /kuus
€ 35 /kuus
-50
 € 22 /kuus
€ 21 /kuus
€ 29 /kuus
€ 45 /kuus
-100
 € 39/kuus
€ 29 /kuus
€ 40 /kuus
€ 64 /kuus
-150
 € 50 /kuus
€ 37 /kuus
€ 51 /kuus
€ 80 /kuus
-200
 € 75 /kuus
€ 45 /kuus
€ 61 /kuus
€ 98 /kuus
-300
 € 98 /kuus
€ 53 /kuus
€ 72 /kuus
€ 120 /kuus
-400
 € 117 /kuus
€ 61 /kuus
€ 83 /kuus
€ 136 /kuus
iga järgnev 100
+ 19 €  /kuus
+  8 €/kuus
+ 11 € /kuus
+ 16 € /kuus
üle 1000
€ 252 /kuus
€ 117 /kuus
€ 157 /kuus
€ 247 /kuus

Litsentsiaat maksab mehaanilise muusika esitamise eest litsentsitasu järgmiselt:
* mehaanilise taustmuusika eest vastavalt külastajate kohtade arvule;
* juhul kui lisaks mehaanilisele taustmuusikale pakutakse ka tantsimise võimalust mehaanilise muusika saatel, maksab Litsentsiaat veel lisaks mehaanilisele taustmuusikale litsentsitasu tantsimise eest, mis oleneb tantsuõhtute sagedusest ja külastajate kohtade arvust. Juhul kui tantsuõhtuid korraldatakse harvem kui kord nädalas, on litsentsitasu suurus 13 €  päeva eest.

Litsentsitasu suurus mehaanilise muusika eest ei sõltu sellest, milliste tehniliste vahendite või protsesside (raadio, televiisor, plaadi-, kassetti-, CD-mängija jne) vahendusel muusikat esitatakse.
Juhul kui lepingus märgitud ettevõtte asukohas esitatakse lisaks mehaanilisele muusikale ka elavat muusikat või esitatakse varietee- või revüüprogrammi, siis maksab Litsentsiaat lisaks antud punktis C märgitud litsentsitasule veel litsentsitasu punktis A või B toodud suuruses.

 

Majutusettevõtte (hotellid, külalistemajad vms.) litsentsitasu määrad.

Hotellid jm majutamiseks mõeldud kohad on muusika kasutamisõiguse eest litsentsitasu maksmisel jaotatud kahte piirkonda: I piirkonda kuuluvad majutusettevõtted, mis asuvad Harjumaal, Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Haapsalus; II piirkonda kuuluvad majutusettevõtted, mis ei asu I piirkonnas.

Tubades esitatava muusika eest - olenevalt tubade arvust, kus pakutakse võimalust kuulata muusikat näiteks mingi tehnilise vahendi (raadio, televiisori jne) või protsessi vahendusel:

Tubade arv                                              I piirkond                                                     II piirkond                                                              
1-150                                                  1,00 € ühe toa kohta kuus                   0,80 € ühe toa kohta kuus
151-200                                              179 € /kuus                                            143 € /kuus

igalt järgmiselt 50-lt                        +27 € /kuus                                            +22 € /kuus

 Hotelli vms. üldkasutatavates ruumides (lobby, koridor) esitatava muusika eest - olenevalt hotelli suurusest ehk olemasolevate tubade arvust:

Tubade arv I piirkond II piirkond
1-50 14 € /kuus 11 € /kuus
51-100 21 € /kuus 17 € /kuus
101-200 33 € /kuus 26 € /kuus
201 või enam 44 €/ kuus 35 € /kuus

Antud litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt Käibemaksuseadusele EAÜ poolt lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse eraldi reana välja EAÜ poolt esitataval arvel.

Litsentsitasu määrad kehtivad alates 01.01.2022. a. kuni 31.12.2022.a.