Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Toitlustus- või majutusettevõtetega sõlmitud lepingud

Autoriõiguse seadus kehtib Eestis 1992. aastast. Vastavalt autoriõiguse seadusele mõeldakse avaliku esituse all teoste mängimist külastajatele nii taustaks kui ka kontserdina toitlustusasutustes. Siia alla lähevad nii live – kontserdid kui ka erinevalt helikandjalt muusika mängimine, sh mõne raadiokanali või interneti (näiteks Spotify) vahendusel.

Rubriik on suunatud just pubide- baaride, kohvikute ning restoranide juhtidele, andmaks võimaluse kontrollida kehtivaid lepinguid, kuna muusikal on ärisektoris väga oluline roll.

Alloleval lingil kuvatakse nimekiri toitlustus- või majutusettevõtetest, kellel on Eesti Autorite Ühinguga kehtivad lepingud.

Nimekiri uuendatud 10.11.2017

Toitlustus- ja majutusettevõtete nimekiri