Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Salvestamise ning online kasutuse load ja tariifid

EAÜ load teoste kasutamiseks CD-l, arvuti kõvakettale, filmile, videokassetile, DVD-l, CD-ROM-l jne.

  • Autoril on ainuõigus lubada oma teoste reprodutseerimist ehk koopiate tegemist. Muusikateostest valmistatakse aga koopiaid sel teel, et teos salvestatakse mingile heli- või informatsioonikandjale.
  • Kui soovitakse salvestada muusikat reklaamis kasutamiseks või soovitakse seda muuta (näiteks teha seade või eestikeelne tekst), siis on vajalik saada luba otse nende muusikateoste autoritelt või kirjastajatelt.  Vastavate kontaktide hankimisel osutab võimalusel abi EAÜ.
  • Muusikateose salvestamiseks juba olemasolevalt helikandjalt on aga vajalik saada luba ka selle helikandja tootjalt (produtsendilt) ja muusikateose esitajatelt.
  • Ilma loata võib teha salvestusi (näiteks raadiost) ainult isiklikeks vajadusteks (teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms).

EAÜ luba ei ole vaja:

  • Sellise muusikateoste salvestamiseks, mille kõik autorid (helilooja, tekstiautor, arranzheerija) on surnud rohkem kui 70 aastat tagasi;
  • Nende autorite teoste salvestamiseks, kes ei kuulu EAÜ-sse ega teistesse autoreid esindavatesse organisatsioonidesse ning kellelt tuleb otse luba küsida.

Seega tuleks alati enne heli või -videokandja valmistamist EAÜ salvestamise ja võrgukasutuse osakonnast kontrollida, kas teose kasutamine on vaba ja kas teose autorid on EAÜ poolt esindatud.

Salvestamisloa taotlused ja tingimused

 

Samuti annab EAÜ lube ja sõlmib lepinguid nende kasutajatega, kelle pakutavad võrguteenused võimaldavad muusikateoste kättesaadavaks tegemist üldsusele järgmistel viisidel:

  • muusikateoste allalaadimine
  • muusikateoste striimimine
  • AV-teostes sisalduvate muusikateoste online kasutus (nt. digitaalne videolaenutus).

Vastavate tingimuste ja tariifidega tutvumiseks palume võtta ühendust salvestamise ja võrgukasutuse  osakonnaga.

 

EAÜ kontaktisikudncblogo

Marek Tihhonov,  +372 668 4375