Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Salvestamisloa taotlused ja tingimused

Salvestamisloa taotlused

  • Võta ühendust EAÜ salvestamise ja võrgukasutuse osakonnaga enne helikandja valmistamist ja palu salvestamisloa taotluse vormi või kasuta vastavat elektroonilist blanketti käesoleval leheküljel.
  • Täida vorm ja tagasta see EAÜ-le.
  • Saadud taotluse alusel esitab EAÜ arve.
  • Makstud arve ongi salvestamisluba.

Taotlus muusikateoste kasutamiseks CD-l või muul helikandjal

Taotlus muusikateoste kasutamiseks AV-teoses (ka DVD-d ja muud videokandjad)

Salvestamisluba annab heli- või videokandja produtsendile (fonogrammi või audiovisuaalse teose tootjale) õiguse salvestada EAÜ poolt esindatud muusikateoseid ja toota heli- või videokandjaid salvestamisloa taotluses märgitud koguses.

Salvestamisluba ei hõlma luba heli- või videokandjal oleva(te) teos(te) töötluste (tõlge eesti keelde, uus tekst olemasolevale muusikale, arranžeering) kasutamiseks. Selleks tuleb taotleda eraldi luba teose autorilt või tema õiguste omajalt.

Juhul, kui EAÜ-l puudub salvestamisloa taotluse saamise hetkeks informatsioon (originaalteose autorite või kirjastajate poolne registreering või neilt saadud kirjalik nõusolek, mis edastatakse koos taotlusega), mis aktsepteerib teose töötluse tegija osaluse, litsentseerib EAÜ ainult originaalteose autorite ja/või kirjastajate varaliste õiguste kasutuse. Kogu vastutust litsentseerimata töötluste kasutamise eest kannab heli- või videokandja tootja.

Tingimused ja tasumäärad