Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Salvestamisloa taotlused ja tingimused

Salvestamisloa taotlused

  • Võta ühendust EAÜ NCB osakonnaga enne helikandja valmistamist ja palu salvestamisloa taotluse vormi või kasuta vastavat elektroonilist blanketti käesoleval leheküljel.
  • Täida vorm ja tagasta see EAÜ-le.
  • Muusikateoste tõlkimiseks, arranzheerimiseks ja esmakordse salvestamise korral on vajalik saada luba algvariandi autoritelt. Saadud load tuleb lisada salvestamisloa taotlusele.
  • Saadud taotluse alusel esitab EAÜ NCB osakond arve.
  • Makstud arve ongi salvestamisluba.

Taotlus muusikateoste kasutamiseks CD-l või muul helikandjal
Taotlus muusikateoste kasutamiseks DVD-l või muul videokandjal

Salvestamisluba annab heli- või videokandja produtsendile (fonogrammi või audiovisuaalse teose tootjale) õiguse salvestada EAÜ/NCB poolt esindatud muusikateoseid ja toota heli- või videokandjaid salvestamisloa taotluses märgitud hulgas.

 

Tingimused ja tasumäärad

Adobe Reader