Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Edastamise ja taasedastamise load

Vastavalt autoriõiguse seadusele kuulub autorile ainuõigus lubada oma teoste edastamist raadio, televisiooni, kaabelvõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel. 

Arvestades paljudesse tuhandetesse ulatuvat teoste mahtu, mida iga ringhäälingujaam oma programmis kasutab, oleks otse suhtlemine kõigi autorite ja muusikakirjastajatega praktikas tohutult keerukas, et mitte öelda võimatu. Illustreerimaks seda väidet, piisab kui öelda, et näiteks Eesti Raadio edastab oma programmides aasta jooksul muusikateoseid kokku ca 230 000 korral. Samas oleks ka igal üksikul autoril ja muusikakirjastajal ligi võimatu jälgida oma teoste kasutamist kõigi ringhäälingu- jaamade poolt. Palju otstarbekam ja kogu maailmas levinud tee on muusikateoste edastamiseks  lubade saamine läbi autoreid esindavate organisatsioonide, ning mida kõnekeeles kutsutakse lihtsalt autorite ühinguteks.

Seega kõik raadio- ja televisiooniorganisatsioonid, kaablioperaatorid jt., kes edastavad saateid ja programme (s.h. filme), peavad nendes sisalduvate muusikateoste edastamiseks  EAÜ-lt vastava loa saama ehk sõlmima vastava lepingu. Nimetatud lepingud peavad olema poolte poolt omakäeliselt  või digitaalselt allakirjutatud. 

Autoriõiguse seaduse seisukohalt ei ole ka vahet, kas tegemist on muusikateoste esmase edastamisega või taas- ehk kordusedastamisega. Seega näiteks kaabeltelevisioonifirmad, kes tegelevad teiste televisioonijaamade programmide edastamisega, peavad luba küsima nii televisioonijaamalt tema programmi kasutamiseks kui ka EAÜ-lt selles programmis sisalduvate muusikateoste kasutamiseks.

Internetiraadio tariifid

EAÜ kontaktisik

Marika Mäeorg, tel. 668 43 68